Budownictwo wraca do gry 2014-04-30 07:51:27

W pierwszym kwartale 2014 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pojawiło się o 5 procent więcej ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego niż rok wcześniej, w pierwszym kw. 2013 roku – wynika z opracowania wykonanego przez serwis eGospodarka.pl. Bezkonkurencyjnym liderem wzrostów okazał się sektor budowlany. W I kw. bieżącego roku instytucje publiczne ogłosiły bowiem o 17,10 procent więcej postępowań przetargowych na prace budowlane niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i o niemal 11 procent więcej niż w I kwartale roku 2012.

Dane opracowane przez serwis www.Przetargi.eGospodarka.pl wskazują, że w pierwszym kwartale roku 2014 w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 39 tysięcy 454 ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o 1.899 więcej niż w analogicznym okresie roku 2013.

W I kw. 2014 wzrost liczby postępowań o udzielenie ZP względem analogicznego kwartału roku poprzedniego zanotowano we wszystkich trzech notowanych kategoriach: w zamówieniach na dostawy usług, zamówieniach na dostawy towarów oraz w zamówieniach na prace remontowo-budowlane. To właśnie te ostatnie – czyli zamówienia na prace budowlane – okazały się absolutnymi liderami wzrostów, bowiem w ciągu roku kwartalna liczba przetargów budowlanych wzrosła z 8 tys. 515 (1Q2013) do 9 tys. 971 (1Q2014) czyli o 17,10 procent. Na przestrzeni ostatnich sześciu lat lepszy dla „budowlanki” pierwszy kwartał był tylko w roku 2010, wtedy jednak mieliśmy do czynienia z boomem inwestycyjnym związanym między innymi z Euro 2012. W dwóch pozostałych analizowanych kategoriach, czyli w dostawach usług oraz dostawach towarów przyrosty względem I kw. 2013 wyniosły odpowiednio 0,15 procent oraz 2,85 procent.

Coraz więcej przesłanek wskazuje, że spowolnienie w segmencie budowlanym zostało przełamane i mamy do czynienia z początkiem trendu wzrostowego. Na rosnącą koniunkturę w budownictwie wskazują zarówno dane GUS jak i informacje płynące z branży.

Wzrost poziomu inwestycji budowlanych może oznaczać powrót koniunktury, wiążący się ze wzrostem zatrudnienia w tym sektorze. Pośrednio na narastającą koniunkturę wskazują relatywnie dobre dane z rynku pracy, wskazujące na rosnące zatrudnienie, w tym w branży budowlanej.

W najbliższej przyszłości nie będzie można jeszcze mówić o powrocie wielkich inwestycji infrastrukturalnych, bo te znacząco ruszą dopiero w latach 2015-2016 wraz z uruchomieniem środków z nowego rozdania unijnego budżetu, jednak widać już wyraźnie koniec załamania, widocznego w publicznych inwestycjach budowlanych przez ostatnie dwa lata. Z bardzo wysokim prawdopodobieństwem rok 2014 będzie rokiem odwrócenia trendu spadkowego, a kolejne lata upłyną pod znakiem kolejnych dużych inwestycji.

Rynek pracy odżywa, gospodarka przyspiesza

W marcu bezrobocie wyniosło 13,5 proc. i okazało się niższe niż wcześniejsze szacunki resortu pracy (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prognozowało wcześniej stopę marcowego bezrobocia na 13,6 proc.), było też o 0,4 pkt. proc. mniejsze niż w lutym. Rok wcześniej – w marcu 2013 roku – stopa bezrobocia wynosiła 14,3 proc., o cały punkt procentowy więcej. To najszybszy spadek bezrobocia od 6 lat.

Jak podał GUS, w marcu 2014 roku zatrudnienie w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób wyniosło 5 mln 515,4 tysiąca osób, o 0,1 procenta więcej niż miesiąc wcześniej, w lutym 2014 i o 0,5 proc. więcej niż rok wcześniej, w marcu 2013.

W górę poszły również wynagrodzenia, które w marcu w relacji miesięcznej zwiększyły się o 4,2 proc., a w relacji rocznej o 4,8 procent.

Sprzedaż detaliczna w marcu wzrosła o 3,1 proc. w relacji rocznej. Spadła sprzedaż w sklepach niewyspecjalizowanych, mniejsza była sprzedaż żywności. Wzrosła sprzedaż sprzętu RTV i AGD, odzieży i obuwia, farmaceutyków i kosmetyków.

Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu o 5,4 proc. Spadek zanotowano w 12 z 34 działów przemysłu, wśród pozostałych 22 rosnących działów dominują te związane z eksportem. Bardzo dobre informacje płyną z sektora budowlanego. Według GUS w marcu 2014 roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła w relacji rocznej o 17,4 proc., wzrosty zanotowano we wszystkich jego działach, a największe we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej, co oznacza że po długim czasie spowolnienia firmy budowlane wychodzą na prostą.

W całym pierwszym kwartale produkcja wzrosła o 4,8 proc., w tym w przetwórstwie przemysłowym o 6,9 proc.

Gospodarka zaczyna przyspieszać, co szczególnie widać po spadku bezrobocia, wzroście zatrudnienia i zwiększaniu się płac. Przedsiębiorstwa zaczynają przyjmować nowych pracowników, a dotychczasowym - po długim okresie zastoju - zwiększać pensje. To dobrze wróży przyszłej dynamice PKB, bowiem za sporą jej część odpowiada konsumpcja indywidualna, a ta wynika bezpośrednio z siły nabywczej ludności. Bardzo dobra informacja to poprawiająca się koniunktura w budownictwie. Ożywienie w tym sektorze jest mocne i trwałe, trwająca ponad dwa lata zapaść wydaje się już ustępować – mówi Beata Szkodzin, wydawca serwisu eGospodarka.pl.

Dobra passa budownictwa będzie już niebawem wzmacniania środkami z kolejnych inwestycji publicznych z nowego unijnego budżetu. Tym razem jednak już prawdopodobnie realizacja państwowych inwestycji nie będzie dla firm niczym pocałunek śmierci, bowiem Sejm pracuje nad zmianami w Prawie Zamówień Publicznych, mającymi osłabić znaczenie kryterium najniższej ceny. To właśnie nadmierne stosowanie tego kryterium doprowadziło do lawiny bankructw przedsiębiorstw budowalnych wykonujących prace przy publicznych inwestycjach infrastrukturalnych – dodaje Beata Szkodzin.

Budowlanka w czołówce wzrostów

Pierwszy kwartał bieżącego roku, jak już wspomniano, upłynął pod znakiem budownictwa. To właśnie przetargi na różnego rodzaju prace remontowo-budowlane znalazły się na czołowych pozycjach zestawienia zamówień o najwyższej dynamice rocznej.

I tak, w I kw. 2014 roku najbardziej wzrosła liczba zamówień na roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych (w I kw. 2014 o 41,35 proc. więcej niż rok wcześniej), roboty w zakresie różnych nawierzchni (+38,26 proc.), roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania (+37,34 proc.), przygotowanie terenu pod budowę (+36,14 procent), roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (+34,46 procent), usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (+34,45 proc.), tynkowanie (+32,85 procent), roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (+32,09 proc.), roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (+29,44 proc.), roboty malarskie, roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, roboty rozbiórkowe, roboty drogowe, roboty w zakresie nawierzchni dróg, roboty instalacyjne w budynkach, roboty instalacyjne elektryczne, roboty w zakresie budowy dróg, usługi projektowania architektonicznego czy roboty w zakresie stolarki budowlanej.

Wykres przedstawia statystyki przetargów, I kwartał, lata 2009-2014

Źródło: eGospodarka.pl

 

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane