Liczniki inteligentne coraz bardziej znane 2014-10-31 09:10:08

Badania przeprowadzone przez GfK Polonia dla Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wskazują, że wyraźnie wzrosła znajomość pojęcia licznik inteligentny wśród konsumentów. Jednak mimo tej wiedzy nie wiedzą oni jakie mogą mieć oczekiwania wobec samych liczników oraz ofert, które powstają na ich podstawie.

Znajomość określenia „licznik inteligentny” wynosi 21 procent w grupie społecznej, natomiast 53 procent w grupie Internautów, która także została poddana badaniom. W porównaniu do wyników badań z 2012 jest to wzrost o 5 punktów procentowych w obu przypadkach. Najlepiej rozpoznawaną funkcją inteligentnych liczników jest zdalny odczyt. Twierdzi tak 37 procent Internautów. Badani z próby społecznej wymienili następujące zalety licznika: rachunek wystawiany za faktycznie zużytą energię (31 procent), brak konieczności wizyt inkasenta (35 procent), lepsza kontrola kosztów energii w domu (25 procent).

Bardzo pozytywnym wynikiem jest rosnąca wiedza dotycząca wymiany liczników na liczniki inteligentne. Dzięki kampanii prowadzonej przez PTPiREE w dość krótkim czasie i przy poniesionych nakładach udało się uzyskać wzrost znajomości określenia licznik inteligentny niemal o 1/3. Co piąty Polak, w wieku powyżej 25 lat, słyszał o liczniku inteligentnym, a w przypadku badanej grupy internautów wskaźnik znajomości tego określenia przekroczył 53 proc. Wynik ten potwierdza, że Internet jest odpowiednim medium - nośnikiem do propagowania wiedzy o licznikach inteligentnych wśród młodych, świadomych i otwartych internautów.

Tym bardziej, że zakres wiedzy dotyczącej podstawowych funkcji licznika inteligentnego jest wciąż dość ograniczony i wymaga szeroko pojętej kampanii informacyjnej. – powiedział Marcelin Matusiak, Chairman of Industrial Team CEE Services, GfK Polonia. - W przypadku starszego pokolenia, które jest bardziej ortodoksyjne i nie ma dostępu do Internetu, bardziej efektywna wydaje się być tradycyjna poczta i informacje dołączane do rachunku. – dodał Matusiak.

Wyniki badania wskazują, że kwestią nadrzędną dla przeciętnego Polaka są aspekty kosztowe dotyczące cen energii elektrycznej, wysokości rachunków (54 procent). Na dalszy plan i zdecydowanie rzadziej wymieniane jako priorytet są kwestie bezpieczeństwa - stałość dostaw, brak awarii (21 procent), komfort - bezobsługowość systemu (12 procent) i ekologia (6 procent).

Pomimo tego, że kwestie finansowe są najważniejsze, 36 proc. badanych odrzuca pomysł jakiejkolwiek bonifikaty ze strony firmy energetycznej za planowane przerwy w dostawach. Co piąty badany byłby zainteresowany bonifikatą w wysokości 10 zł miesięcznie.

Wśród badanych usług, towarzyszących inteligentnym licznikom za najbardziej atrakcyjną usługę respondenci uznali zróżnicowane taryfy i wygodne rozliczenie - wystawianie faktury na żądanie, dowolnego dnia w miesiącu (64 procent), następnie inteligentny dom - sterowanie i programowanie działania urządzeń w domu (50 procent). Najmniej atrakcyjna w ocenie badanych usługa to prąd na kartę (29 procent).

Wyniki badań ukazują, że mimo rosnącej znajomości pojęcia licznik inteligentny respondenci nie do końca wiedzą jakie korzyści mogą dzięki tym urządzeniom osiągnąć. Konieczna jest więc dalsza edukacja konsumentów w tym zakresie.

Badania odbyły się w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „ISE – dla domu, środowiska i gospodarki”.  Głównym organizatorem kampanii jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), które działa we współpracy z podmiotami skupionymi w ramach Warsztatów Rynku Energetycznego - WRE. Podmioty te to między innymi Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych, Operator Systemu Przesyłowego, Towarzystwo Obrotu Energią i Urząd Regulacji Energetyki. Realizacja kampanii dofinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Edukacja Ekologiczna. Więcej informacji o kampanii znaleźć można na powstałej w ramach projektu stronie www.mojaenergia.pl

Źródło: www.ptpiree.pl

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane