Obsługa prosumenta w kontekście rozwiązań technologicznych 2014-09-26 09:21:40

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) szacuje, że wartość rynku mikroinstalacji może w ciągu najbliższych lat wzrosnąć sześciokrotnie, osiągając poziom 26,5 miliarda złotych. Tymczasem już ponad 230 tys. polskich gospodarstw domowych zainwestowało w mikroinstalacje do produkcji prądu i ciepła. Oznacza to, że obsługa prosumentów już na obecnym etapie jest niemożliwa do zrealizowania bez wsparcia ze strony systemów informatycznych.

Wszystko wskazuje na to, że liczba prosumentów będzie rosła coraz dynamiczniej. NFOŚIGW uruchomił program Prosument. Na dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej przeznaczonych zostało 600 mln zł. Dotacja pokrywa od 15 do 40% wartości inwestycji. Resztę kosztów można pokryć z kredytu oprocentowanego w wysokości 1%. Należy spodziewać się, że tak atrakcyjne warunki zachęcą wielu konsumentów do tego by stali się prosumentami.

Przyśpieszenie rozwoju rynku prosumentów wynika także z polityki unijnej, która nakłada na państwa członkowskie zobowiązania legislacyjne. Polska jest spóźniona w ich wprowadzaniu, ale w lipcu tego roku miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy o OZE. Zawarte w projekcie zapisy o net-meteringu oznaczają, że prosumemenci będą mogli rozliczać energię elektryczną netto, czyli uzyskiwać różnicę pomiędzy energią zużytą a odprowadzoną do sieci dystrybucyjnej.

15 września 2014 odbyło się wysłuchanie sejmowe zorganizowane przez specjalną Komisję Nadzwyczajną ds. energetyki i surowców energetycznych. Zgłosiło się 129 osób. To świadczy najdobitniej, że tematyka budzi ogromne zainteresowanie i rodzi się coraz więcej pytań.

Jednym z tegorocznych tematów konferencji organizowanej przez Asseco będzie „Obsługa prosumentów – konsekwencje zmian prawnych”. Wieloletnie doświadczenie Asseco na rynku rozwiązań informatycznych dla energetyki pozwoliło wypracować odpowiednią ścieżkę rozwoju oprogramowania, która pozwoli uczestnikom rynku nadążyć za rozwijającym się rynkiem prosumentów.

Źródło: Cire.pl

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane