Biomasa i Biogaz

Biomasa

Biomasa

Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty oraz części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji. 
Tak według prawa Polskiego brzmi definicja biomasy na podstawie ustawy Dz. U. Nr. 267, pozycja 2656. 

W Polsce znaczenie biomasy jako elementu pozyskiwania energii z roku na rok jest coraz większe. Świadczy o tym przede wszystkim zwiększona produkcja i przygotowanie różnych komponentów do produkcji biomasy.
Technologie które są wykorzystywane przy produkcji biomasy są to nowoczesne urządzenia, które spełniają najwyższe normy ochrony środowiska a zarazem potrafią wyprodukowaną energię odpowiednio wykorzystać.       

Biomasa stała

Stała biomasa jest to organiczny, niekopalny surowiec pochodzenia biologicznego, który jest wykorzystywany jako paliwo do wytwarzania ciepła lub generowania energii elektrycznej. Podstawowym paliwem stałym z biomasy jest drewno opałowe (biomasa leśna) w postaci polan, okrąglaków, zrębków, brykietów, pelletów, oraz odpady z leśnictwa, przemysłu drzewnego i papierniczego: gałęzie, żerdzie, przecinki, krzewy, chrust, karpy, kora, trociny, ług czarny (powarzelny).

Odrębną grupę stanowią paliwa z biomasy rolniczej pochodzące z upraw energetycznych (drzewa szybko rosnące, byliny dwuliścienne, trawy wieloletnie, zboża uprawiane w celach energetycznych) oraz pozostałości organiczne z rolnictwa i ogrodnictwa (np. słoma, odchody zwierzęce, odpady z produkcji ogrodniczej). Do grupy paliw stałych z biomasy zaliczany jest również węgiel drzewny, rozumiany szerzej jako stałe produkty odgazowania biomasy.

Biogaz

Biogaz to gaz składający się głownie z metanu i dwutlenku węgla, uzyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy.
Ze względu na sposób pozyskiwania, wyodrębnia się:

  • gaz wysypiskowy, uzyskiwany w wyniku fermentacji odpadów na składowiskach,
  • gaz z osadów ściekowych, wytwarzany w wyniku beztlenowej fermentacji szlamu kanalizacyjnego,
  • pozostałe biogazy, takie jak biogaz otrzymywany w wyniku beztlenowej   fermentacji odchodów zwierzęcych, odpadów w rzeźniach, browarach i z innej działalności w przetwórstwie rolno-spożywczym

Ciekawe linki:
Polska Izba Biomasy

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane