Domy pasywne

Domy pasywne

Budownictwo Pasywne jest obowiązującym dziś nowoczesnym standardem. Od wielu lat obiekty takie buduje się w krajach o klimacie zbliżonym do Polski, ponieważ jest to opłacalne ekonomicznie. Miejmy nadzieję, ze rządowe dopłaty do kredytów na budowę domów pasywnych i energooszczędnych staną się bodźcem do rozwoju budownictwa pasywnego.

Czym tak naprawdę jest dom pasywny?

Dom pasywny do dom, którego zapotrzebowanie na energię do ogrzania jest mniejsze niż 15 kWh/m2 na rok. W Polsce nowo-budowane domy mają zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania w granicach 120-150 kWh/m2 na rok, co oznacza, że mieszkając w domu pasywnym jesteśmy w stanie zaoszczędzić 80-90% wydatków na ogrzewanie. Ogrzewanie domu pasywnego o powierzchni 150 m2  kosztuje około 400 zł rocznie.

Komponenty domów pasywnych (rekuperatory, pompy ciepła, gruntowe wymienniki ciepła czy okna przeznaczone dla domów pasywnych) są coraz tańsze. Od niedawna istnieje możliwość otrzymania  refundacji w ramach programu priorytetowego 5.4. "Efektywne wykorzystanie energii" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla domu pasywnego (o zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania maksymalnie- 15 kWh/m2 na rok) - dopłata wynosi  50.000 zł

Dla domu energooszczędnego (o zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania maksymalnie- 40 kWh/m2 na rok) - dopłata wynosi  30.000 zł

Więcej informacji o dopłatach na stronie >>>

Budowa domu pasywnego staje się coraz bardziej opłacalna. W naszej pracowni staramy się, aby dodatkowe koszty budowy domu, związane z jego pasywnością nie przekroczyły 20% kosztów inwestycji- wówczas inwestycja w dom pasywny zwróci się po około 12-15 latach.

Czym różni się dom pasywny od tradycyjnego?

1. DOM PASYWNY MUSI MIEĆ ZWARTĄ BRYŁĘ

Dom pasywny nie powinien mieć zbyt skomplikowanej formy- należy zminimalizować stosunek powierzchni ścian zewnętrznych do objętości. W ten sposób mniej ciepła ucieka przez powierzchnię ścian zewnętrznych.

2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE MUSZĄ MIEĆ NIŻSZY WSPÓŁCZYNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

Domy pasywne buduje się w tradycyjnych technologiach- zarówno w technologii szkieletowej, jak i murowanej. Konieczne jest zwiększenie grubości  izolacji termicznej. Ze względu na większą grubość styropianu najczęściej ściany zewnętrzne budujemy z cegły silikatowej, która ma mniejszą  grubość niż np. bloczki ceramiczne. W ten sposób  unikamy efektu zbyt grubych ścian.

3. OKNA W DOMACH PASYWNYCH MUSZĄ BYĆ ODPOWIEDNIO ROZMIESZCZONE I POSIADAĆ ODPOWIEDNIE PARAMETRY

Unikamy okien od strony północnej  i zwiększamy ich ilość od strony południowej- ważne, aby dom był usytuowany zgodnie z kierunkami świata- odchylenie od kierunku północ-południe może wynosić maksymalnie 16 stopni. Uwaga, jeżeli zamierzasz zbudować dom pasywny musisz  wziąć pod uwagę ten parametr wybierając działkę budowlaną.

Okna dla domów pasywnych muszą przepuszczać dużo promieni słonecznych do środka- są to tzw. ,,zyski solarne?, równocześnie nie mogą one pozwalać na ucieczkę ciepła w przeciwnym kierunku.

4. DOM PASYWNY MUSI POSIADAĆ SYSTEM WENTYLACJI Z REKUPERAJĄ- CZYLI Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Dom pasywny jest ogrzewany ciepłym powietrzem nawiewanym przez system wentylacji- możemy zrezygnować z instalacji grzejników, lub ograniczyć ich lokalizację do łazienek. Wentylacja domu pasywnego musi być wyposażona w odzysk ciepła na poziomie 85%. Oznacza to, że 85% ciepła z podgrzanego, zużytego powietrza, które wyrzucamy na zewnątrz budynku, musi zostać przekazane zimnemu powietrzu, które czerpiemy z zewnątrz. Dzięki temu zużywamy energię jedynie do pokrycia pozostałych 15 % i zasilania wentylacji.

Wokół stosowania systemu wentylacji w domach krąży wiele mitów. Kiedy wentylacja jest odpowiednio zaprojektowana, jakość powietrza jest wyższa niż w domu bez wentylacji mechanicznej- nie mamy problemu z wilgocią i zapachami, a powietrze dostarczone do naszego domu jest filtrowane. Taki dom użytkuje się jednak nieco inaczej- na przykład, jeżeli wentylacja jest projektowana dla czterech członków rodziny, a  w okresie wakacyjnym troje z nich wyjedzie, musimy pamiętać o przestawieniu trybu wentylacji.

5. DOM PASYWNY MUSI BYĆ SZCZELNY

W związku z tym, że stosujemy rekuperację, czyli wspomniany w poprzednim punkcie odzysk ciepła, musimy dopilnować, aby powietrze, które wnika do naszego domu  zostało ogrzane. Konieczne jest unikanie niekontrolowanego wniknięcia powierza przez ściany i dach- stosujemy w tym celu odpowiednie detale architektoniczne . Tu często pojawia się pytanie - czy w domu pasywnym możemy swobodnie otwierać okna?  Możemy, ale należy pamiętać, że zmniejszy to wydajność odzysku ciepła.

6. DOM PASYWNY MUSI  BYĆ PRAWIE CAŁKOWICIE POZBAWIONY MOSTKÓW TERMICZNYCH

Mostek termiczny to miejsce, gdzie ze względów konstrukcyjnych lub technologicznych, musimy zmniejszyć lub przebić izolację termiczną. Krótko mówiąc, jest to miejsce którędy ucieka ciepło. Dom pasywny musi być pozbawiony takich miejsc.

 

Źródło: MIDI pracownia architektoniczna

 

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane